Chvalčov rande naslepo


  • Rande naslepo - Jak to dopadlo? | Knihovna Karla Dvořáčka ve Vyškově.
  • Česko-Slovenská filmová databáze.
  • Nově narozená miminka ve Zlínském kraji - 43. týden 12222.

Co číst o prázdninách, výstava vánočních kuchařek a receptů apod. Velký Ořechov — tvořivé dílny — chobotničky pro nedonošené děti, Vánoční jarmark. Veselá — Knihovnická strašidla strašidelné čtení a výstava , Letní hledání pokladu, Pexesohraní, Literární soutěž Mladý veselský spisovatel.

Ohlídejte si, co si vezmete

Vlachovice — Burčákový pochod, literárně-výtvarná soutěž Vlachovice očima dětí. Vrbětice — výstava pamětních fotografií a vývoj obce za posledních let. Žlutava — vyřezávání dýní a zdobení perníčků v rámci tvořivých dílen podle knih z knihovny. Ediční činnost — výběr z edičních počinů knihoven Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana Píšu povídky, píšu básně…: tentokrát ze zvířecí říše.

Vydání první. Zlín: Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace, ISBN Knihovny Zlínského kraje v letech — Zlín: Útvar regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje, ZVUK Zlínského kraje : časopis pro kulturu a společenské dění. ISSN — Masarykova veřejná knihovna Vsetín Hrnčeku, vař! Vsetín: Město Vsetín ve spolupráci s Masarykovou veřejnou knihovnou, Rožnovské mlýny. Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, příspěvková organizace, Milé tisky. Srpen v zrcadle vzpomínek. Živé příběhy ze zahrady mrtvých. Rožnov pod Radhoštěm: Městská knihovna, Ocenění knihoven a knihovníků Krajská knihovna ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje a knihovnami pověřenými výkonem regionálních funkcí připravila šestý ročník oceňování knihoven a knihovníků kraje.

Cílem celé akce bylo upozornit na práci veřejných knihoven a jejich přínos k rozvoji knihovnických a informačních služeb a ocenit mimořádnou práci knihovníků. Soutěž se konala pod záštitou Mgr. Miroslava Kašného, člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury, památkové péče, církve, mládeže a  sportu.

Knihovny i  jednotlivce navržené na toto ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů a  provozovatelů knihoven a  také odborná veřejnost. Sešlo se celkem. Vyhodnocení nejlepších knihoven proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny podle kvantitativních ukazatelů statistické výsledky, plnění standardů VKIS a nejlepší knihovny postoupily do druhého kola.

Vybrané knihovny byly navštíveny odbornou komisí, která hodnotila jejich vzhled, péči o knihovní fond a posuzovala jejich mimořádné aktivity. Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo V krajském kole soutěže Vesnice roku, kterou každoročně organizuje Spolek pro obnovu venkova s dalšími vyhlašovateli, získala diplom za moderní knihovnické a informační služby ve Zlínském kraji Místní knihovna Dolní Němčí vedená Janou Daňkovou. Knihovna v Dolním Němčí je profesionální knihovnou okresu Uherské Hradiště.

Akce a události

Když bylo německému Sinhálci Saliya Kahawatte 15 let, jeho zrak se během několika měsíců rapidně zhoršil. Doktoři tvrdili, že jednoho dne úplně oslepn. Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost, kterou si hýčká Saliya (Kostja Ullmann) už od dětství. Pak ale jako teenager začne ztrácet zrak.

Nedávná rekonstrukce poskytla knihovně důstojné místo nejen pro knihy, ale také pro setkávání a aktivity knihovny. V roce proběhlo v knihovně 82 kulturních a vzdělávacích akcí. Oblíbené je cvičení maminek s dětmi.

V knihovně vaří knihovnice čtenářům čaj nebo kávu, stará se o propagaci knihovny na sociálních sítích a přispívá do Zpravodaje města. Vynikající je spolupráce s  obcí i  pověřenou knihovnou. V  roce zde KBBB v  Uherském Hradišti uspořádala úspěšný okresní seminář pro starosty a knihovníky okresu spojený s exkurzí do knihovny. Výkon regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji V roce zajišťovaly výkon regionálních funkcí ve Zlínském kraji tři knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí a krajská knihovna s celkovým počtem pracovních úvazků KKFBZ plnila a koordinovala výkon regionálních funkcí pro zaregistrovaných základních knihoven ve Zlínském kraji tak, jak jsou definovány v § 11 odst.

Výkon regionálních knihovnických služeb byl v roce zaměřen na naplňování cílů Koncepce rozvoje regionálních funkcí knihoven ve Zlínském kraji na období —, z nichž byl kladen důraz na retrospektivní zápis knihovních fondů v příslušných regionech a aktualizaci knihovního fondu s přihlédnutím k novému standardu pro dobrý fond.

Rande naslepo 2020 - Jak to dopadlo?

V okrese Kroměříž v roce stále nepracovala místní knihovna v obci Kunkovice, v okrese Zlín byla pozastavena činnost v knihovně obce Podkopná Lhota. Beze změny zůstaly pouze sazby u staveb užívaných k podnikatelské činnosti a u zemědělských pozemků. S blížícím se koncem pracovního týdne máte lepší náladu. Primátorka ocenila svěžest jubilantky. Nejlepší práce byly vybrány do sborníčku vydaného k literární soutěži Kde končí svět? Zborovice V knihovně probíhá cyklus besed pro děti ze chvalčov rande naslepo družiny. Novotného, P. Opět nejvíce staveb bylo — 19 v kategorii občanských staveb, čím dál více se stává populárnější kategorie rozvojových projektů měst a obcí, zde porota posuzovala 15 staveb. Lidové a  autorské pohádky — sběratelé národních pohádek a  autoři českých pohádek. Herečky, které si zahrály princeznu Dianu. O dotaci VISK 3 na zkvalitnění služeb si úspěšně požádaly tyto knihovny a zřizovatelské obce: Oldřichovice dataprojektor a plátnoVysoké Pole notebookÚjezd PCVlachovice a Vrbětice společný grant na obnovu technického vybaveníJestřabí počítačové vybavení. Vybrané zájemce budeme kontaktovat přednostně telefonicky nebo případně osobně Kontaktní adresa. Rozšíření Excelu - funkce, komentáře, vkládání obrázků a diagramů, složitější tvorba grafů, seřadit vzestupně, sestupněfunkce filtrů, vložení popisků, vysvětlivek 25 kultura přehled akcí v červenci Pro děti ve věku 6 až 15 chvalčov rande naslepo.

Metodika byla zaměřena také na zlepšování prostoru knihoven tak, aby se knihovny mohly stát komunitními centry obcí. Ve čtyřech okresech Zlínského kraje byl zajištěn výkon RF také spoluprací s provozovateli profesionálních knihoven.

Žádná viditelná alba.

Ve smlouvách uzavřených s provozovateli profesionálních knihoven jsou vymezeny vybrané regionální funkce, které zajišťují jimi zřizované knihovny na základě objednávky knihovnických služeb pro neprofesionální knihovny. Jednalo se o tyto vybrané regionální funkce: zpracování statistiky, metodická a konzultační činnost, nákup knihovních fondů z prostředků obcí a v okresech Kroměříž a Zlín i zpracování knihovních fondů zakoupených z prostředků obcí, pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů, případně retrospektivní zápis knihovních fondů neprofesionálních knihoven do elektronických databází a pomoc při tvorbě nebo aktualizaci webových stránek knihoven.

Nákup, zpracování a distribuce výměnných souborů Výměnný fond VF je budován z finančních prostředků rozpočtu Zlínského kraje a je součástí knihovních fondů krajské a pověřených knihoven. Roční přírůstek VF činil 9  svazků a byl o  svazků vyšší než v předchozím roce. Průměrná cena za jednu knihovní jednotku knihu nebo audioknihu činila Kč. Úbytek VF byl 8 , což je o 6  více než v předchozím roce.

Rande naslepo

Vyřazeny byly knížky opotřebené, nebo ty, u nichž proběhla cirkulace a není o ně zájem ani v rámci mimořádných výměnných souborů. Průměrně obdržela každá obsluhovaná knihovna tři soubory knih. Soubory celkově obsahovaly 78  svazků. Poradenská a konzultační činnost V rámci této služby bylo provedeno 1  konzultací a  metodických návštěv.

Ze všech akcí bylo krát jednáno přímo se zástupci obcí. Toto číslo zahrnuje i knihovny paměťových institucí a školní knihovny, které často s metodiky konzultují své problémy.

Oproti předchozímu roku bylo obslouženo celkově více knihoven, bylo více konzultací a méně metodických návštěv. Vzhledem k proběhlým volbám do zastupitelstev proběhlo méně jednání se starosty měst a obcí. Krajská i pověřené knihovny plánují návštěvy nově zvolených starostů především v roce Krajská, pověřené a další profesionální knihovny zpracovaly statistických výkazů a sumářů KULT V  Pomoc při zavádění nových informačních technologií Služba zahrnovala pomoc s řešením základních problémů servisu software, instalaci a údržbu knihovnických programů, generování a aktualizaci souborných katalogů, servis programu pro evidenci knihovních fondů a pro evidenci a cirkulaci výměnného fondu aj.

Pomoc byla poskytnuta krát ve knihovně. KKFBZ a pověřené knihovny se postupně snaží, aby všechny knihovny v kraji měly provedenu retrokonverzi fondu a měly alespoň jednoduchou webovou stránku. Knihovny, které již mají svůj knihovní fond v elektronické podobě a příslušný software, umísťují na web odkaz na svůj on-line katalog knih. Počet knihoven, které splňují k  Počet knihoven kraje, které nesplňují Přibylo v roce Počet knihoven, které splňovaly k  V roce přibyly v okrese Kroměříž 4 knihovny, ve kterých byla provedena retrokonverze fondu.

Webové stránky mají všechny knihovny kraje. Na webových stránkách obecních knihoven přibylo 5 on-line katalogů 4 v okrese Kroměříž a jeden v okrese Vsetín. Hlavním úkolem je pokračování v retrokonverzi knihovních fondů a práce při aktualizaci a zlepšení obsahu webových stránek knihoven. Vzdělávání knihovníků Krajská a pověřené knihovny připravují v rámci regionálních funkcí vzdělávací akce pro knihovníky Zlínského kraje. Krajská knihovna dále zajišťuje vzdělávání knihovníků ve Zlínském kraji prostřednictvím vzdělávacího centra, připravené akce jsou financovány jednak z dotačního programu MK ČR VISK 2 a jednak z vlastních zdrojů.

V roce se uskutečnilo v kraji celkem 64 vzdělávacích akcí 36 v rámci RF , což je o 8 více než v předchozím roce. Tyto akce se absolvovalo 1 účastníků o méně než v předchozím roce z  knihoven. Průměrně se jedné vzdělávací akce pořádané pověřenými knihovnami nebo krajskou knihovnou účastnilo 19 knihovníků a trvala průměrně 4 hodiny. KKFBZ uspořádala pro knihovníky kraje a okresu Zlín 33 vzdělávacích akcí celkem o 4 akce více než v předchozím roce. Každoročně pořádaný kurz knihovnického minima absolvovalo 12 knihovníků Zlínského kraje. V květnu proběhla v krajské knihovně panelová diskuse Knihovna — věc veřejná, které se zúčastnilo 70 knihovníků, starostů a zástupců odborné veřejnosti Zlínského kraje.

U kulatého stolu jako hlavní řečníci zasedli Mgr.

Zobrazit akce konanй:

Miroslav Kašný, člen rady Zlínského kraje pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport, MUDr. Miroslav Adámek, primátor města Zlína, PhDr. Hlavním tématem diskuze byla budoucnost knihoven v digitální době. Na diskusní kulatý stůl navazoval Seminář profesionálních knihoven Zlínského kraje. Pověřené knihovny uspořádaly 31 vzdělávacích akcí pro knihovníky, v roce to bylo 27 akcí.

Školení pověřených knihoven byla zaměřena na tato témata: GDPR v prostředí knihovny, zdroje informací o knižních novinkách, Česká.

  • Eva Mikešková – seznam alb na Rajčeti.
  • Žádná oblíbená alba..
  • Navigační menu.
  • chvalčov rande naslepo?

V MVK proběhly velmi zajímavé celostátní semináře — Komiksy a knihovna stoXjinak a Deskovky a knihovna Xjinak a seminář Jak, proč a co ne čtou děti. Knihovníkům byly nabídnuty také náslechy besed a informačních lekcí v dětských odděleních pověřených knihoven. V kraji probíhají rovněž semináře zaměřené primárně na dobrovolné knihovníky, někdy jsou přizváni i starostové těchto knihoven: Seminář pro neprofesionální knihovníky v Kroměříži a v Holešově, Letní setkání neprofesionálních knihoven okresu Uherské Hradiště, Konference pro starosty, zástupce obcí a knihovníky okresu Uherské Hradiště Ostrožská Nová Ves , Setkání starostů a knihovníků okresu Vsetín, Setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín, Seminář pro knihovníky okresu Zlín.

Obsahem seminářů byla tato témata: GDPR v knihovnách, Knihovny v postfaktické době, Inspirace a náměty z celostátní soutěže Knihovna roku , statistické výsledky roku , plnění standardů pro dobrou knihovnu, Co asi nevíte o klasicích české literatury, představení knihoven, krajské oceňování knihoven a knihovníků, regionální literatura a další.

Také některé střediskové knihovny pořádají porady nebo semináře pro svůj region — v roce proběhla taková setkání např. Knihovna Kroměřížska uspořádala Seminář knihovníků paměťových institucí a odborných knihoven města Kroměříže. Porady byly připraveny jednak KKFBZ a pověřenými knihovnami pro své profesionální knihovníky, jednak profesionálními knihovnami pro knihovníky neprofesionálních knihoven. V roce se celkem uskutečnilo 27 porad, kterých se zúčastnilo knihovníků.

Jednalo se o porady v rámci středisek, pravidelné porady knihoven v rámci okresů a porady ředitelů a metodiček krajské knihovny a pověřených knihoven kraje. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů Služba je zaměřena na ochranu knihovního fondu. Revize probíhaly podle stanoveného pětiletého plánu.

Aktualizace knihovních fondů zahrnuje činnosti jako např. Revize knihovního fondu byla provedena v 57 knihovnách zrevidováno knihovních jednotek a aktualizace fondu v 89 knihovnách zaktualizováno knihovních jednotek. Nákup a zpracování knihovního fondu z prostředků obcí Po dohodě s  provozovateli obsluhovaných knihoven provádí nákup knih pověřené knihovny v  Uherském Hradišti a Vsetíně a na základě objednávky služeb knihovníci profesionálních knihoven, ale v několika případech si provozovatelé a knihovníci obsluhovaných knihoven provádí nákup knih sami.